Upotreba onlajn igara u nastavi

Broj u katalogu: 592

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

Upotreba onlajn igara - Srbija mob
K2 – kompetencije za poučavanje i učenje

P1 – Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Nastavnicima razredne nastave
  • Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama
  • Nastavnicima predmetne nastave u gimnaziji
  • Nastavnicima opšteobrazovnih i stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
  • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta
  • Stručnim saradnicima u školama (pedagozima i psiholozima)

Da li vi imate sličan problem?

Veoma se često postavlja pitanje da li je kompjuterskim igrama mesto u školi? Iako su računarske igre postale svakodnevni deo života širom sveta i kao takve postale jako važna tema u današnjem društvu, uopšteno je mišljenje da učenici kompjuterske igre koriste samo radi zabave, bespotrebnog trošenja slobodnog vremena i da pojedine kompjuterske igre imaju i dosta loš uticaj na razvoj ličnosti učenika.

Kako rešiti ovaj problem?

Nove generacije učenika zahtevaju potpuno novi i drugačiji pristup nastavi zbog drugačijeg pogleda na svet. Učenje kroz digitalne igre može biti odličan doprinos predavanju u učionici. Ono otkriva nove načine korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija i istovremeno pruža učenicima mogućnost sticanja veština i sposobnosti. Za učenike, učenje igranjem igara može biti učenje i zabava, izazivanje i postizanje boljih rezultata, testiranje različitih uloga, razvijanje eksperimentalnih veština i posmatranje rezultata, izražavanje osećaja, razmišljanje o određenim konfliktnim situacijama. Poboljšanje ključnih veština i koncentracije, može omogućiti bolje pamćenje i povezivanje informacija.

  1. Zašto koristiti igre u nastavi? – Pojam gejmifikacije Marczevskog, gejmifikacija bez upotrebe IKT-a, gejmifikacija sa upotrebom IKT-a;
  2. Projektno orijentisana nastava pomoću korišćenja igara u nastavi – Primeri korišćenja igara za projektno orijentisanu nastavu, tematsko planiranje pomoću korišćenja igara, veb-alati za različite aktivnosti projektne nastave, Minecraft u nastavi;
  3. Šta možemo naučiti pomoću igara i virtuelne realnosti – Primeri gotovih alata za učenje različitih predmeta, primeri upotrebe edukativnih igara u nastavi, edukativne igre za kognitivno učenje, simulacija, korišćenje virtuelnih igara;
  4. Kreiranje igara za nastavu – Važnost igara u nastavi, kreiranje obrazovnih igara i kvizova, primeri upotrebe LearningApp igara na času, scenario časa uz upotrebu LearningApp-a, kombinovano korišćenje Minecraft-a i LearningApp-a.

Nataša Majstrović

Po zvanju je elektroinženjer i profesor informatike. Radi kao nastavnica Informatike i računarstva od 2007. godine. Zalaže se za modernizaciju nastave i digitalnu pismenost učenika i nastavnika. Redovno se stručno usavršava kako bi išla u korak sa razvojem tehnologija i unapređivanjem nastave. Kao predsednik sekcije nastavnika informatike Srbije za školski okrug Novi Sad, zalaže se za unapređivanje nastave informatike u osnovnim školama, kao i širenje znanja i dobrih praksi među nastavnicima.
Jedna je od trenera projekta „Škole za 21. vek“ organizacije British Concil gde obučava nastavnike o kritičkom mišljenju, digitalnoj pismenosti i povezivanju istih veština u nastavi. Učenike redovno priprema i vodi na razna takmičenja i konkurse na kojima osvajaju zapažene rezultate. Radi na osnaživanju devojčica da se bave IKT-om i rodnoj ravnopravnosti kroz svoj evropski projekat „Girls in ICT“.

Jedna je od Scientix ambasadora za Srbiju, naučne zajednice za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi. Ambasador je za evropsku mrežu eTwinning koja promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem internet portala upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na bezbedan način. U okviru ove mreže vrši obuku i pruža podršku nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u zemlji i inostranstvu.

Dalibor Todorović

Diplomirao je na Elektronskom fakultetu u Nišu na smeru Računarska tehnika i informatika. Radi kao nastavnik Informatike i računarstva. Od samog početka rada u obrazovanju zalaže se za modernizaciju i digitalizaciju nastavnog procesa. U svojoj nastavnoj praksi pokušava da razvija digitalne kompetencije učenika podsticanjem kritičkog mišljenja i sposobnosti analitičkog rešavanja problema kroz projektno orijentisanu nastavu upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija. Podučava svoje učenike da ne budu samo konzumenti već kreatori digitalnih sadržaja, za šta su nagrađivani na domaćim i inostranim takmičenjima, smotrama i konkursima.

Kao član Pedagoškog društva informatičara Srbije godinama se institucionalno zalaže za unapređivanje kvaliteta informatičkog obrazovanja učestvovanjem u svim aktivnostima koje ovo društvo realizuje ili podržava. Član je radne grupe MPNTR za redifinisanje informatičkih sadržaja u osnovnoj i srednjoj školi i nalazi se na listi ocenjivača rukopisa udžbenika za informatiku i računarstvo.

Jedan je od Scientix ambasadora za Srbiju, naučne zajednice za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi. Ambasador je za evropsku mrežu eTwinning koja promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem internet portala upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na bezbedan način. U okviru ove mreže vrši obuku i pruža podršku nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je nagrade Evropske komisije eSkills for Jobs 2016 u kategoriji za izvanredno razvijanje digitalnih veština kroz izuzetnu upotrebu IKT-a u nastavi, inovativan način razvijanja digitalnih veština učenika i kros-kurikularni pristup u podučavanju digitalnih veština.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Ovaj seminar će vam pomoći da pripremate i realizujete časove uz pomoć digitalnih igara. Korišćenjem digitalnih igara časove ćete učiniti dinamičnijim i motivisati učenike za aktivno učešće na časovima korišćenjem igara u nastavi. Učenici će koristiti alate za kreiranje svojih materijala i igara na časovima.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Računar ne treba da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Računar vam je dosta potrebniji radi praćenja sadržaja samog seminara, ali pored toga dosta je bitna i dobra internet konekcija jer kao što i samo ime seminara govori ovde se radi o kreiranju sadržaja časova pomoću onlajn igara. Preko mobilnih telefona moći ćete da pratite sadržaj na seminaru, ali je zadatke bolje rešavati putem računara.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Kao što im i samo ime kaže onlajn igre se nalaze negde na internetu i ove igre nastavnici mogu da iskoriste u cilju poboljšanja kvaliteta časova motivisanja učenika za kvalitetnijim radom i učenjem, podsticanja interaktivnog odnosa između učenika i nastavnika. Onlajn igre omogućavaju nastavnicima kreiranje različitih edukativnih igara, kvizova, provera znanja.

Pronađite još OKC seminara