Čas u prirodi

Časove u prirodi moguće je organizovati u sva četiri godišnja doba. Stiglo je proleće, sa njim i topliji, sunčani dani koji omogućavaju da duže boravimo na otvorenom. Idealne su vremenske prilike da školski čas organizujemo van učionice – u školskom dvorištu, obližnjem parku, na livadi ili igralištu itd.

Nastava izvan učionice naziva se i ambijentalnom nastavom. Cilj ambijentalne nastave je učenje otkrivanjem u neposrednom životnom okruženju. Ambijentalna nastava podrazumeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan škole, ali i u ambijentima koji okružuju školu. 

Ovu nastavu čine izleti, ekskurzije, škola u prirodi, posete bioskopima, galerijama, muzejima, pozorištima i drugim ustanovama, terenska nastava i sl., a može se odvijati i u školskom dvorištu, školskom vrtu ili leji, parku, seoskom domaćinstvu, na igralištu, njivi ili livadi, u šetnji gradom.

Učenici vole časove na otvorenom

Vreme provedeno u prirodi pomaže u obnavljanju dečje pažnje. Dok su napolju, deca su angažovanija u procesu učenja. Radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja podstiče intelektualne sposobnosti učenika. Motivacija, radoznalost i želja za novim saznanjima ostaju i nakon povratka u zatvoreni prostor – čak i ako naredni predmet nije povezan sa prirodom. 

Nastavnici ponekad strahuju da će deca u prirodi biti hiperaktivna, a istina je da boravak u prirodi pomaže deci da razviju samodisciplinu i samokontrolu. Da bi se predupredile nezgode, pred svaki čas na otvorenom poželjno je dogovoriti pravila ponašanja i podsetiti na mere opreza.

Boravak u prirodi blagotovorno utiče na zdravlje dece, a poznato je i da poboljšava njihovu sposobnost učenja.

Priprema za čas van učionice

Kao i svaki školski čas, tako i čas u prirodi zahteva pripremu nastavnika. Da bi učenje neposrednim iskustvom bilo što uspešnije, u planiranju nastave na otvorenom pođite od jasno osmišljenog cilja časa i očekivanih ishoda. Naročito je važno pažljivo prilagoditi nastavne metode, nastavna sredstva i oblike rada, da bi se dodatno podstaklo angažovanje i zainteresovanost učenika. 

Učenje u prirodi usmereno je na mnoštvo disciplina, obiluje međupredmetnim povezivanjem i omogućava ostvarivanje niza međupredmetnih kompetencija. Pogodno je za razvoj kompetencija za odgovoran odnos prema okolini i odgovoran odnos prema zdravlju

Za čas van učionice treba pripremiti i učenike. U zavisnosti od toga da li će na času u prirodi biti uočavanje naučenog ili proširivanje znanja ili opažanje nečega što je novo, učenicima se prethodno daju određene informacije ili odgovarajući zadaci.

Učenici u prirodi mogu da koriste različite izvore znanja, da istražuju i prikupljaju materijale. Čas na otvorenom može da bude dobra osnova za sledeći čas u učionici.

Koje nastavne predmete realizovati u prirodi?

U svim nastavnim predmetima moguće je naći sadržaje pogodne za realizaciju van učionice. U prvom redu uslove učenja u prirodi omogućavaju predmeti svet oko nas, priroda i društvo, fizičko vaspitanje, zatim projektna nastava, čas odeljenjske zajednice, ali zahvalno je van učionice realizovati i nastavne sadržaje iz likovne i muzičke kulture, građanskog vaspitanja i verske nastave, srpskog jezika i matematike.

Dragoceno je interdisciplinarno povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta, kao i sprovođenje tematskog dana. Nastavnik može podstaći kreativnost učenika organizovanjem raznovrsnih igrovnih, radioničarskih, radno-tehničkih, sportskih, društvenih, kulturnih aktivnosti.

Prirodna sredina budi radoznalost i razvija istraživački duh, što doprinosi razvoju stvaralačkih sposobnosti deteta.

Vreme provedeno napolju pospešuje socijalizaciju

Tokom boravka u prirodi mogu se poboljšati vršnjački odnosi i relacija između učenika i nastavnika. Aktivnosti se mogu odvijati u parovima, grupama, na nivou jednog odeljenja ili razreda. U planiranju oblika rada nastavnik se rukovodi interesovanjima i mogućnostima dece. Učenje otkrivanjem u prirodnoj sredini doprinosi razvijanju saradništva i timskog učenja.

Kontakt s prirodom blagotvorno deluje na decu

Istraživanja pokazuju da održavanje nastave na zelenim površinama jednom nedeljno pomaže učenicima da budu otporniji na stres i bolje se adaptiraju na stresne životne situacije u poređenju s decom koja prate nastavu isključivo u učionici. Boravak u prirodi podstiče decu da budu fizički aktivnija. Učenje na otvorenom produbljuje vezu dece s prirodom. Deca uočavaju raznovrsnost i lepotu prirode i uče koliko je važno da je neguju i čuvaju.

Pripremili smo za vas PDF dokument koji možete preuzeti, a u kome se nalazi par primera časa u prirodi, kao i prazan šablon koji možete sami popunjavati shodno vašim potrebama.

Tekst je napisala Milena Vojnović, autor seminara Elektronska pedagoška dokumentacija

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 4.5 / 5. Do sada ocenilo: 52

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.