Onlajn čas odeljenskog starešine

Neakreditovan seminar

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2100 dinara

Seminar sa sadržajima koji su danas veoma aktuelni. Od onlajn resursa tu su Gugl alati, ali sada u funkciji rada odeljenjskog starešine. Ako nemamo ove veštine, danas kada se ne viđamo često sa učenicima i roditeljima zanemarićemo važan element vaspitanja i obrazovanja.
Obavezno štivo!

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Funkcionalni računar/laptop/tablet i internet plus osnovno korišćenje Gmail-a – i za početak je sasvim dovoljno.

Sve aplikacije su u okviru Guglovog naloga. Preuzimanje je neophodno samo ako se neki delovi seminara prate preko telefona. U tom slučaju sve aplikacije su dostupne i besplatne na Google Play-u, što znači da nema nikakvih problema.

Osim novostečenih znanja i veština, ostaće vam formirano radno okruženje za vođenje administracije i predlozi obrazaca za istu, kao i formirana onlajn učionica koja je pripremljena rad.

Pronađite još OKC seminara