Vrednovanje rada učenika - putokaz za razvoj i napredak

Neakreditovan seminar

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2100 dinara

Seminar koji pomaže da tokom onlajn nastave vrednujemo rad učenika. I ako nisu sa nama u učionici, postoji način da odredimo njihov trud i angažovanje i to nagradimo.
Ne propustite!

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Iako se u neki elementima preklapaju, vrednovanje je mnogo više od ocenjivanja.  Seminar ne razmatra vrednovanje kao skup postupaka kojima se nastavni proces završava, već kao strategiju za unapređenje učenja, putokaz za efikasnije učenje. Na seminaru se ne razmatraju teorijske postavke ocenjivanja, već se usvajaju praktične veštine i dobijaju gotovi instrumenti za vrednovanje različitih nastavnih aktivnosti u okviru različitih nastavnih predmeta. Razmatraju se konkretni problemi koje nastavnici imaju u procesu vrednovanja i predlažu strategije za njihovo prevazilaženje.

Sadržaji koji se obrađuju na seminaru prezentovani su na interaktivan i dinamičan način, uz veliki broj praktičnih primera. Osim individualnog rada, bićete u prilici da razmenite ideje i iskustva sa kolegama, kao i da u saradnji sa kolegama vežbate primenu naučenog. Aktivnosti tokom kojih se uspostavlja interakcija između učesnika predstavljaju simulaciju nastavnog procesa koji se odvija u odeljenju – one će vam pomoći da što efikasnije primenite znanja stečena na seminaru u sopstvenoj učionici. 

Ne morate biti uz računar stalno, niti u tačno određeno vreme. Aktivnosti na seminaru možete prilagoditi svom dnevnom/nedeljnom rasporedu i uskladiti sa sopstvenim obavezama. Seminar traje četiri nedelje. Svake nedelje obrađuje se po jedna tema, kojoj je potrebno posvetiti po nekoliko sati. Obavezne aktivnosti neće vam oduzeti previše vremena, ali kao i za svaki rad, i ovde važi pravilo – što mu više vremena posvetite, više ćete koristi od njega imati.

Možete koristiti računar sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Možete koristiti i pametni telefon, ali će rad uz računar biti lagodniji. Potrebna vam je internet konekcija i neki od programa za pregledanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla…).

Pronađite još OKC seminara