Kako odabrati seminar iz ovolike ponude?

Izbor seminara je individualna stvar pojedinca. Različiti su faktori koji utiču na izbor seminara za stručno usavršavanje. Faktori koji najčešće utiču na izbor seminara su: tema seminara, cena, autori, broj bodova … OKC paleta onlajn seminara je baš veika i često dobijamo pitanja od kolega da im preporučimo neki od seminara. Mi tu možemo da pomognemo, ali izbor je samo na vama. 

Zato smo napravili ovu malu šemu, vodič kroz OKC seminare po vašim profesijama, odnosono radnom mestu. U ovom vodiču preporučujemo seminare koji su namenjeni direktno vaspitačima, nastavnicima razredne nastave, nastavnicima predmetne nastave, stručnim saradnicima i direktorima ustanova. Ako smo nekog preskočili, slobodno nam se javite. 

Vodič se veoma lako koristi, samo kliknite na naziv vašeg radnog mesta ili na ikonicu i videćete seminare koji mogu da vam pomognu u radu, odnosno koji su namenjeni razvoju vaše profesije. 

Vaspitač

Ako radite kao vaspitač u vrtiću, pogledajte seminare namenjene Vama

Nastavnik razredne nastave

Ako radite kao učitelj, pogledajte seminare namenjene Vama

Nastavnik predmetne nastave

Ako radite kao nastavnik, pogledajte seminare namenjene vama

Stručni saradnik

Ako radite kao stručni saradnik u ustanovi, pogledajte seminare namenjene vama

Direktor ustanove

Ako radite kao vaspitač u vrtiću, pogledajte seminare namenjene vama

A savetujemo da pogledate i celokupan spisak seminar, jer pored uskorg razvoja svoje struke, neophodno je da se usavršavamo i horizontalno, odnosno da pratimo razvoj i novine celog obraovnog sistema.