K16-K22 Kompetencije direktora

U ovoj kategoriji spadaju kompetencije direktora za :
– rukovođenje procesom vaspitanja i učenja deteta u PU (K16),
– rukovođenje obrazovno- vaspitnim procesom u školi (K17),
– planiranje, organizovanje i kontrola rada ustanove (K18),
– praćenje i unapređivanje rada zaposlenih (K19),
– razvoj saradnje sa roditeljima/starateljima, organom upravljanja, reprezentativnim sindikatom i širom zajednicom (K20),
– finansijsko i administrativno upravljanje radom ustanove (K21),
– obezbeđivanje zakonitosti rada ustanove (K22).


Oblast

Informatički zahtevan

Seminar je namenjen

Prikazani svi od ukupno 25 rezultata